Πέμπτη, 8 Αυγούστου 2019

ΕΠΙΤΟΠΟΥ19: Ελένη Κορδαλή


Ελένη Κορδαλή
Η καλλιτέχνης εμπνέεται από την ψηφιακή αναπαράσταση του μονοπατιού 17, που ενώνει τη Χώρα της Άνδρου με τα Λειβάδια, και το μεταφέρει στον τρισδιάστατο χώρο. Εστιάζει σε ένα μέρος του χάρτη του μονοπατιού, το οποίο υλοποιεί μέσα από τη σύνθεση ευθύγραμμων γεωμετρικών τμημάτων και το τοποθετεί σε μικρότερη κλίμακα στο φυσικό περιβάλλον.


INFO
ΕΠΙΤΟΠΟΥ 19 στα Λειβάδια Άνδρου (πέριξ του γεφυριού)
Σχεδιασμός, κείμενα, οργάνωση: Εύα T. BONY, καλλιτέχνης και Σοφία Χρυσαφοπούλου, Μεταπτυχιακή φοιτήτρια Θεωρίας και Ιστορίας της Τέχνης, ΑΣΚΤ. Christian BONY: Φωτογραφική και κινηματογραφική καταγραφή.
Διάρκεια: 1η Ιουλίου- 28 Αυγούστου 2019.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου