Κυριακή, 19 Νοεμβρίου 2017

Ουράνιο τόξο στους Μπαξέδες

Στις πέντε τ' απόγευμα.
Φωτογραφία: Λωνίδης Ισσαρης

2 σχόλια: