Δευτέρα 16 Νοεμβρίου 2020

Δωρεάν Rapid test στο Μπατσί

Δευτέρα 16 Νοεμβρίου 2020. Με το αυτοκίνητό, την ταυτότητα και το ΑΜΚΑ σας, έξω από το Αγροτικό Ιατρείο Μπατσίου. Τώρα 09:00 και μέχρι το μεσημέρι 14:00

Περισσότερα στην ΑΝΔΡΙΑΚΗ Εφημερίδα andriakipress.gr/2dorean-rapid-test-antigonoy

🧪 Συνολικά ελήφθησαν: 58 δείγματα στο Μπατσί, 60 δείγματα στο Γαύριο τα οποία ήταν όλα αρνητικά. 

1 σχόλιο: