Παρασκευή, 26 Απριλίου 2019

Περιφορά Επιταφίου 2019


Ἄξιόν ἐστι,
μεγαλύνειν σε τὸν Ζωοδότην,
τὸν ἐν τῷ Σταυρῷ τὰς χεῖρας ἐκτείναντα,
καὶ συντρίψαντα τὸ κράτος τοῦ ἐχθροῦ.


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου