Τρίτη, 25 Δεκεμβρίου 2018

Χριστουγεννιάτικες ευχές 2018


Καλά Χριστούγεννα, με υγεία, αγάπη και χαρά για όλον τον κόσμο! 
Χρόνια πολλά, Και του χρόνου!

Η Παρθένος σήμερον τον υπερούσιον τίκτει
και η γη το σπήλαιον τω απροσίτω προσάγει,
’γγελοι μετά ποιμένων Δοξολογούσι,
Μάγοι δε μετά αστέρος οδοιπορούσιν
δι' ημάς γαρ εγεννήθη
παιδίον νέον, ο προ αιώνων Θεός.

1 σχόλιο: