Παρασκευή, 2 Ιανουαρίου 2015

Πριν το χάραμα στη Χώρα

Φωτογραφία: Αντώνης Μανάλης
Η φωτογραφία στάλθηκε 5.15, μετά από του Σκανδάλη πήγαν στη Χώρα να διασκεδάσουν!!!

1 σχόλιο: