Τρίτη, 21 Οκτωβρίου 2014

ΕΠΙΤΟΠΟΥ/ Καλλιτέχνες


Είστε πολλοί που θαυμάσατε τα έργα των καλεσμένων καλλιτεχνών του ΕΠΙΤΟΠΟΥ 2013 και 2014. Θα βρείτε παρακάτω τις διευθύνσεις των ιστοσελίδων τους για περισσότερες πληροφορίες.
—Eva T. BONY (Grèce et France) www.bony-tourtoglou.net
—Martha DIMITROPOULOU (Grèce) www.art-tounta.gr
—Apostolos KARAKATSANIS (Grèce) www.adgallery.gr
—Séverine HUBARD ( France) www.severinehubard.net
—Paul Sοuviron ( France ) www.paulsouviron.net
Artistes 2013
—Kostas BASSANOS (Grèce) www.bassanos.gr
—Anne BROCHOT (France) www.annebrochot.com
—Laurent MARESCHAL (France) www.lmareschal.free.fr
—Nina PAPACONSTANTINOU (Grèce) www.ninapapaconstantinou.gr
(Από Epitopou)

Δεν υπάρχουν σχόλια: