Κυριακή 20 Δεκεμβρίου 2020

Ολο το κόκκινο του χειμώνα στα Λάμυρα

Ολο το κόκκινο του χειμώνα στα Λάμυρα

Ολο το κόκκινο του χειμώνα στα Λάμυρα

Ολο το κόκκινο του χειμώνα στα Λάμυρα

Κόκκινο χρώμα πάνω σε γυμνά κλαδιά!
 

1 σχόλιο: