Σάββατο, 30 Ιανουαρίου 2016

Η Ανδρος είναι το τρεχούμενο νερό


Ο Πάτρικ Λη Φέρμορ ο μεγαλύτερος ταξιδιωτικός συγγραφέας της εποχής μας, θρυλική φυσιογνωμία που συνέδεσε τη ζωή του με την Ελλάδα στο βιβλίο του "Ρούμελη, οδοιπορικό στη Βόρεια Ελλάδα" (εκδόσεις Κέδρος 2010, κεφάλαιο επτά) Οι ήχοι του ελληνικού κόσμου, παρομοιάζει πολλές περιοχές της Ελλάδας με κάποιον ήχο και φυσικά δεν θα μπορούσε ο ήχος που έδωσε στην Άνδρο να μην είναι εύστοχος.

Δεν υπάρχουν σχόλια: