Τρίτη 19 Απριλίου 2022

Μεγάλη Τρίτη, Ακολουθία του Νυμφίου - Τροπάριο της Κασσιανής

 Μεγάλη Τρίτη 19 Απριλίου 2022 
Τροπάριο της Κασσιανής Live: Άγiος Βησσαρίων, Πύλης Τρικάλων

Δέξαι μου τας πηγάς των δακρύων,
ο νεφέλαις διεξάγων της θαλάσσης το ύδωρ,
κάμφθητί μοι προς τους στεναγμούς της καρδίας,
ο κλίνας τους ουρανούς τη αφάτω σου κενώσει.

※※※※

1 σχόλιο: