Δευτέρα 21 Φεβρουαρίου 2022

Δήμος Άνδρου: 11 θέσεις εργασίας

 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ, ΔΕΥΤΕΡΑ, 21.02.2022  

Ξεκίνησε η ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων για το Πρόγραμμα «Προώθηση της απασχόλησης μέσω Προγραμμάτων Κοινωφελούς Χαρακτήρα για 25.000 άτομα σε Δήμους, Περιφέρειες, Κέντρα Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφερειών (ΚΚΠΠ)/ συναφείς φορείς, Υπηρεσίες Υπουργείων και άλλων φορέων» οκτάμηνης διάρκειας, με τη δημοσίευση της σχετικής πρόσκλησης από τον ΟΑΕΔ και την ανάρτησή της στον διαδικτυακό τόπο του Οργανισμού www.oaed.gr Το πρόγραμμα απευθύνεται στους εγγεγραμμένους στο Μητρώο του ΟΑΕΔ ανέργους που πληρούν τις ειδικότερες προϋποθέσεις συμμετοχής που αναφέρονται στη σχετική πρόσκληση.

Οι θέσεις που έχουν εγκριθεί για το Δήμο Άνδρου είναι:
—ΥΕ βοηθητικών εργασιών καθαριότητας 8 θέσεις
—ΔΕ βρεφονηπιοκόμων / κοινωνικών επιμελητών 2 θέσεις
—ΔΕ οδηγών με άδεια οδήγησης γ' κατηγορίας 1 θέση

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων ξεκίνησε 18 Φεβρουαρίου και λήγει την Παρασκευή 18 Μαρτίου.

Η υποβολή αιτήσεων από τους ενδιαφερομένους γίνεται μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης του Δημοσίου gov.gr ( https://www.gov.gr/ipiresies/ergasia-kai-asphalise/apozemioseis-kai-parokhes/programmata-koinophelous-kharaktera ). Επίσης μπορούν να υποβάλουν ηλεκτρονική αίτηση και στον διαδικτυακό τόπο του ΟΑΕΔ www.oaed.gr, χρησιμοποιώντας το σχετικό πεδίο καταχώρισης ηλεκτρονικών αιτήσεων.

ΔΗΜΟΣ ΑΝΔΡΟΥ


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου