Παρασκευή 18 Φεβρουαρίου 2022

Συνάντηση Δημάρχου Άνδρου με τον Αναπληρωτή Υπουργό Εσωτερικών

 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 17.02.2022 

«Προμήθεια και εγκατάσταση ευφυών συστημάτων διαχείρισης και εξοικονόμησης ενέργειας στις υποδομές ύδρευσης - αποχέτευσης».

Συνάντηση με τον Αναπληρωτή Υπουργό Εσωτερικών, κύριο Πέτσα, είχε την Τρίτη 15.2.2022 ο Δήμαρχος Άνδρου, Δημήτρης Λοτσάρης. 

Με απόφαση του κ. Πέτσα εντάχθηκε και θα χρηματοδοτηθεί από το πρόγραμμα «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» η δράση «Προμήθεια και εγκατάσταση ευφυών συστημάτων διαχείρισης και εξοικονόμησης ενέργειας στις υποδομές ύδρευσης - αποχέτευσης». Ο προϋπολογισμός της δράσης ανέρχεται σε 2.309.562,00€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. Η μελέτη εκπονήθηκε από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου μας. Η δράση περιλαμβάνει:

—Την προμήθεια, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία νέων πινάκων ισχύος με ενσωματωμένους ρυθμιστές στροφών για τις Γεωτρήσεις του δικτύου ύδρευσης.

—Την προμήθεια, εγκατάσταση και τη θέση σε λειτουργία αναλυτών ενέργειας και Λογισμικού Ενεργειακής Βελτιστοποίησης λειτουργίας.

—Την αντικατάσταση παλαιών ενεργοβόρων αντλητικών συγκροτημάτων, με νέα, υψηλής ενεργειακής απόδοσης και ενσωμάτωσή τους στο Κεντρικό Σύστημα Τηλεελέγχου, τηλεχειρισμού και ελέγχου διαρροών των δεξαμενών και αντλιοστασίων Ύδρευσης/Αποχέτευσης της Υπηρεσίας. 

Περιλαμβάνει παρεμβάσεις σε εξήντα έξι (66) θέσεις – εξήντα έξι (66) Τοπικούς Σταθμούς Ελέγχου (ΤΣΕΓ) Γεωτρήσεων στα δίκτυα ύδρευσης και (ΤΣΕΛ) λυμάτων. Οι Σταθμοί Ελέγχου θα καταμετρούν συνεχώς και σε πραγματικό χρόνο την καταναλισκόμενη ενέργεια. Τα δεδομένα αυτά θα αποστέλλονται στον Κεντρικό Σταθμό Ελέγχου (ΚΣΕ), όπου θα επεξεργάζονται κατάλληλα.

Με την πράξη αυτή ο Δήμος αποσκοπεί στον εκσυγχρονισμό του ηλεκτρολογικού και μηχανολογικού εξοπλισμού των γεωτρήσεων και αντλιοστασίων των δικτύων ύδρευσης των οικισμών του Νησιού μας και την αξιοποίηση των νεότερων τεχνολογιών.

Αυτό θα  έχει ως αποτέλεσμα τη βελτίωση της ενεργειακής αποδοτικότητας λειτουργίας των αντλητικών συγκροτημάτων και συνεπώς, τη μείωση του συνολικού κόστους άντλησης, την καλύτερη αξιοποίηση των υδάτινων πόρων, την οικονομική βιωσιμότητα και τη λειτουργία των δικτύων σύμφωνα με τα Ευρωπαϊκά περιβαλλοντικά πρότυπα.

Ο κ. Λοτσάρης, τέλος υπέβαλε στον ΑΝΥΠΕΣ αίτημα χρηματοδότησης για την αντιμετώπιση των προβλημάτων που προέκυψαν από τα τελευταία ακραία καιρικά φαινόμενα.

Ο Δήμαρχος ευχαρίστησε θερμά τον κ. Πέτσα για την ένταξη της πρότασης των 2.309.562,00€, στο πρόγραμμα «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» και την δέσμευσή του ότι θα εξετάσει το αίτημα της έκτακτης χρηματοδότησης. 

ΔΗΜΟΣ ΑΝΔΡΟΥ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου