Τετάρτη, 24 Απριλίου 2019

Ότε οι ένδοξοι μαθηταί


Ότε οι ένδοξοι μαθηταί, εν τω νιπτήρι του Δείπνου, εφωτίζοντο, τότε Ιούδας ο δυσσεβής φιλαργυρίαν νοσήσας εσκοτίζετο και ανόμοις κριταίς, σε τον δίκαιον Κριτήν παραδίδωσι. Βλέπε, χρημάτων εραστά, τον δια ταύτα αγχόνη χρησάμενον, φεύγε ακόρεστον ψυχήν, την διδακάλω τοιαύτα τολμήσασαν. Ο περί πάντας αγαθός, Κύριε, δόξα σοι
Μεγάλη Τετάρτη εσπέρας 1961 Ότε οι ένδοξοι μαθηταί Περιστέρης 
youtube.com/watch

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου