Πέμπτη, 25 Απριλίου 2019

Μεγάλη Πέμπτη 2019 στα Λειβάδια


Ἐξηγόρασας ἡμᾶς ἐκ τῆς κατάρας τοῦ νόμου τῷ τιμίῳ σου αἵματι· τῷ σταυρῷ προσηλωθείς καί τῇ λόγχῃ κεντηθείς τήν ἀθανασίαν ἐπήγασας ἀνθρώποις·
Σωτήρ ἡμῶν, δόξα σοι

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου