Κυριακή, 29 Απριλίου 2018

Το Πέρα χωριό και το Καλόβολο


Ενα μέρος από τα σπίτια του Πέρα χωριού. Διακρίνεται το Καλόβολο ο δρόμος που οδηγούσε στο ρέμα και από εκεί στο Πάνω χωριό.

3 σχόλια: