Τρίτη, 22 Αυγούστου 2017

ΕΠΙΤΟΠΟΥ '17: Θεωρία του ντόμινοΕλεάννα Μπαλέση: Θεωρία του ντόμινο
Υλικά κεραμίδια και ασβέστης
Η λέξη dominus στα λατινικά σημαίνει κύριος, δεσπότης. Ο κύριος του domus, είναι ο κύριος του οίκου. Το κεραμίδι, υλικό κατασκευής στέγης, σκεπής θεωρείται κατ' επέκταση σύμβολο προστασίας και προφύλαξης. Στην εγκατάσταση αυτή μέσα από την επιτηδευμένα ασταθή τοποθέτηση των στοιχείων δημιουργείται μια αίσθηση αστάθειας και κατάρρευσης. Η πτώση της κάθε μονάδας είναι ικανή να συμπαρασύρει και να επηρεάσει αλυσιδωτά και τις υπόλοιπες. Μια νύξη στην αναγκαία αλληλοεξάρτηση και συνύπαρξη στοιχείων ενός αρμονικού συστήματος.
(Κείμενο που συνοδεύει το έργο)

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου