Παρασκευή, 15 Απριλίου 2016

Παναγία Θεοσκέπαστη, Ανδρος


Η κόσμω τεκούσα σωτηρίαν, δι' ής απο γης εiς υψος ήρθημεν, χαίροις παντευλογητε, σκέπη καί κραταίωμα, τείχος καί οχύρωμα τών μελλωδούντων, Αγνη Τον Κύριον υμνείτε τά έργα, και υπερυψούτε, εις πάντας τους αίώνας. Ο κανων του Ακαθίστου

Για τις μέρες που διανύουμε η έκφραση: "Η Παναγιά να βάλει το χέρι της" είναι απολύτως εύστοχη. Για μας τους Ανδριώτες... και του χρόνου!

3 σχόλια: