Κυριακή, 24 Απριλίου 2016

Κυριακή των Βαΐων 2016

Φωτογραφία: Δήμητρα Μηλαίου
«Ὁ ἐπὶ πώλου ὄνου καθεσθῆναι καταδεξάμενος διὰ τὴν ἡμῶν σωτηρίαν,
Χριστὸς ὁ ἀληθινός…».

και το αεράκι το Ανδριώτικο θα παίρνει τις ψαλμωδίες και θα τις ταξιδεύει, τα σκορπίζει τα λιβάνια και τ' αρώματα παντού...

Δεν υπάρχουν σχόλια: