Κυριακή, 16 Αυγούστου 2015

Ο Σύλλογος Λειβαδίων ευχαριστεί...

Ο Πρόεδρος Λωνίδης Ισσαρης ευχαριστεί
Φιλίτσα Στυλιανού, Ειρήνη Μανάλη
Ευτυχισμένα γενέθλια στην αντιπρόεδρο του συλλόγου μας που σήμερα έχει τα γενέθλια της. Φιλίτσα να τα εκατοστήσεις.
Το κέρασμα του συλλόγου στην είσοδο.

1 σχόλιο: