Πέμπτη, 1 Ιανουαρίου 2015

Στου Κουτσούκου

Φωτογραφία: Δημήτρης Βαβάκης
Φωτογραφίες: Αντώνης Κουτσούκος

Δεν υπάρχουν σχόλια: