Δευτέρα, 28 Απριλίου 2014

Υποψήφιοι του συνδυασμού "Ανδριακή ενότητα της Νίκης"

Ανδριακή ενότητα της Νίκης Υποψήφιος Δήμαρχος Ιωάννης Μπαλταμπές Δείτε εδώ: facebook.com/andriakienotita
Η Ανδριακή ενότητα στον Όρμο Κορθίου εδώ
Λειβαδιανοί: Φιλίτσα Στυλαινού, Γιώργος Μανδαράκας. Καλή επιτυχία

Δεν υπάρχουν σχόλια: