Σάββατο, 15 Φεβρουαρίου 2014

Στην άκρη του παράδεισου


9 σχόλια:

 1. Καλημέρα, καλό Σ/Κ από τη συννεφιασμένη Άνδρο.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. Tα θερμά μας συλλυπητήρια στην οικογένεια....

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 3. Καλημέρα ,μάλλον ψύχρα και ήλιο....

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 4. Καλό ταξίδι αγαπημένε γείτονα. Θα μου λείψεις πολύ, όπως θα λείψεις στην οικογένεια σου και σε όσους σε γνώρισαν.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 5. Ἄσπιλε, ἀμόλυντε, ἄφθορε, ἄχραντε, ἁγνὴ Παρθένε, Θεόνυμφε Δέσποινα, ἡ Θεὸν Λόγον τοῖς ἀνθρώποις, τῇ παραδόξῳ σου κυήσει, ἑνώσασα, καὶ τὴν ἀπωσθεῖσαν φύσιν τοῦ γένους ἡμῶν τοῖς οὐρανίοις συνάψασα, ἡ τῶν ἀπηλπισμένων μόνη ἐλπίς, καὶ τῶν πολεμουμένων βοήθεια, ἡ ἑτοίμη ἀντίληψις τῶν εἰς σὲ προστρεχόντων, καὶ πάντων τῶν Χριστιανῶν τὸ καταφύγιον, μὴ βδελύξῃ με τὸν ἁμαρτωλόν, τὸν ἐναγῆ, τὸν αἰσχροῖς λογισμοῖς καὶ λόγοις καὶ πράξεσιν ὅλον ἐμαυτὸν ἀχρειώσαντα, καὶ τῇ τῶν ἡδονῶν τοῦ βίου ῥᾳθυμίᾳ γνώμης, δοῦλον γενόμενον. Ἀλλ᾿ ὡς τοῦ φιλανθρώπου Θεοῦ Μήτηρ, φιλανθρώπως σπλαγχνίσθητι ἐπ᾿ ἐμοὶ τῷ ἁμαρτωλῷ καὶ ἀσώτῳ, καὶ δέξαι μου τὴν ἐκ ῥυπαρῶν χειλέων προσφερομένην σοι δέησιν, καὶ τὸν σὸν Υἱόν, καὶ ἡμῶν Δεσπότην καὶ Κύριον, τῇ μητρικῇ σου παῤῥησίᾳ χρωμένη, δυσώπησον, ἵνα ἀνοίξῃ κἀμοὶ τὰ φιλάνθρωπα σπλάγχνα τῆς αὑτοῦ ἀγαθότητος, καί, παριδών μου τὰ ἀναρίθμητα πταίσματα, ἐπιστρέψῃ με πρὸς μετάνοιαν, καὶ τῶν αὑτοῦ ἐντολῶν ἐργάτην δόκιμον ἀναδείξῃ με. Καὶ πάρεσό μοι ἀεὶ ὡς ἐλεήμων, καὶ συμπαθής, καὶ φιλάγαθος, ἐν μὲν τῷ παρόντι βίῳ, θερμὴ προστάτις καὶ βοηθός, τὰς τῶν ἐναντίων ἐφόδους ἀποτειχίζουσα, καὶ πρὸς σωτηρίαν καθοδηγοῦσά με, καὶ ἐν τῷ καιρῷ τῆς ἐξόδου μου, τὴν ἀθλίαν μου ψυχὴν περιέπουσα, καὶ τὰς σκοτεινὰς ὄψεις τῶν πονηρῶν δαιμόνων πόῤῥω αὐτῆς ἀπελαύνουσα· ἐν δὲ τῇ φοβερᾷ ἡμέρᾳ τῆς κρίσεως, τῆς αἰωνίου με ῥυομένη κολάσεως, καὶ τῆς ἀποῤῥήτου δόξης τοῦ σοῦ Υἱοῦ καὶ Θεοῦ ἡμῶν κληρονόμον με ἀποδεικνύουσα. Ἧς καὶ τύχοιμι, Δέσποινά μου, ὑπεραγία Θεοτόκε, διὰ τῆς σῆς μεσιτείας καὶ ἀντιλήψεως· χάριτι καὶ φιλανθρωπίᾳ, τοῦ μονογενοῦς σου Υἱοῦ, τοῦ Κυρίου καὶ Θεοῦ, καὶ Σωτῆρος ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ. ᾯ πρέπει πᾶσα δόξα, τιμὴ καὶ προσκύνησις, σὺν τῷ ἀνάρχῳ αὐτοῦ Πατρὶ καὶ τῷ παναγίῳ καὶ ἀγαθῷ καὶ ζωοποιῷ αὐτοῦ Πνεύματι, νῦν καὶ ἀεὶ καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων. Ἀμήν.
  John.V
  ΓΙΑ ΚΟΥΛΟΥΡΙΤΣΑ
  ΣΕ ΛΙΓΕΣ ΗΜΕΡΕΣ ΣΑΝ ΝΑ ΣΕ ΒΛΕΠΩ ΣΤΟΝ ΑΓ.ΚΩΣΤΑΝΤΝΟ
  ΕΚΕΙΔΑ ΔΕΞΙΑ

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 6. Κουλουρίτσα ο John V. δεν σε ξεχνά...

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 7. "ο Θεός να σε φυλάει να μη σε πλακώσει το ξύλο Αντριώτισσα" πριν λίγο η Αννα Παναγιωτοπούλου στην εκατοστή επανάληψη του σίριαλ Ντόλτσε Βίτα (η ατάκα είναι κοντά στο 27.25)
  http://www.youtube.com/watch?v=MCT3mvEJJWI

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 8. POIOS KSEXNAEI TA PAIDIKA TOY XRONIA? GIANNH THANK YOU POY ME THYMASAI XA XA XA,TA IDIA KAI EGO PANTA AYTES TIS MERES NOMIZO POS VRISKOMAI STON AGIO KOSTANTINO.FILIA STH MOSXOULA SOY KAI NA EISTE KALA!!!!!!!!!

  ΑπάντησηΔιαγραφή