Τρίτη, 8 Οκτωβρίου 2013

Οι Αυστραλοί στην Ανδρο

Οι ανασκαφές στη Ζαγορά. Οι διευθυντές της Αρχαιολογικής Αποστολής στη Ζαγορά, μας προσκαλούν σε μια παρουσίαση των ερευνών τους στον αρχαίο οικισμό της Ζαγοράς.
Δημοτικό Θέατρο, Χώρα, Πέμπτη 17 Οκτωβρίου 7.30 μμ.