Τρίτη, 20 Αυγούστου 2013

Επίσκεψη στην Υψηλή

https://www.facebook.com/EtaireiaAndrionEpistemonon
Εξαιρετική "εκδρομή" με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον.
Η Υψηλή είναι ένας από τους σημαντικότερους οχυρωμένους οικισμούς της πρώιμης εποχής του Σιδήρου στο Νότιο Αιγαίο. Πρόσφατα αποκαλύφθηκε από την αρχαιολόγο Δρα Χριστίνα Τελεβάντου (1981)  μεγάλο τμήμα του πολεοδομικού ιστού της αρχαϊκής φάσης της ακρόπολης, καθώς και της οχύρωσης της γεωμετρικής εποχής.(www.yppo.gr) Ο οικισμός βρίσκεται στα Απροβάτου