Σάββατο, 10 Μαρτίου 2012

Κυνηγετικός Σύλλογος Άνδρου

Ο Κυνηγετικός Σύλλογος Άνδρου μετέχει ενεργά στη συλλογή τροφίμων, κλινοσκεπασμάτων και άλλων ειδών πρώτης ανάγκης για να ενισχύσει τις σχετικές δράσεις της Εκκλησίας, στα πλαίσια μια πανελλαδικής συνεργασίας που θεμελιώθηκε μεταξύ της Κυνηγετικής Συνομοσπονδίας Ελλάδος και της Αρχιεπισκοπής Αθηνών. Στην περιοχή μας ο Κυνηγετικός Σύλλογος έχει ήδη αρχίσει τη συλλογή, συγκέντρωση, συσκευασία και μεταφορά εφοδίων, έχοντας απόλυτη πεποίθηση πως το επόμενο διάστημα οι άστεγοι, οι νεόπτωχοι, οι άνεργοι και οι "κυνηγημένοι" αυτών των νέων σκληρών καιρών, θα μπορούν να "ακουμπήσουν" για να αντιμετωπίσουν τις άμεσες βιοποριστικές ανάγκες τους μόνο σε ένα ευρύ μέτωπο αλληλεγγύης και συμπαράστασης. Καλούμε την κοινωνία των κυνηγών αλλά και κάθε συμπολίτη μας ξεχωριστά, να νοιαστεί και να συμμετέχει σ' αυτή την προσπάθεια, όπως η ίδια η παράδοση του τόπου μας, μας έχει συνηθίσει να πράττουμε όταν οι συνθήκες το επιβάλλουν.
Ξεκινάμε αυτή την προσπάθεια πεπεισμένοι ότι στη διαδρομή θα ανακαλύψουμε τον τρόπο να ξαναζούμε πάλι όλοι μαζί!!! Σύνθημα μας είναι ότι, όταν ένας άνθρωπος δίπλα μας δεν αντέχει και "πέφτει", δεκάδες χέρια πρέπει να απλώνονται για να βοηθήσουν να σταθεί!!! Για περισσότερες πληροφορίες και για την οποιαδήποτε προσφορά βοήθειας μπορείτε να απευθυνθείτε στον Κυνηγετικό Σύλλογο Άνδρου εδώ