Πέμπτη, 15 Σεπτεμβρίου 2011

Το μπλέ της Ανδρου...σήμερα

Η Χώρα ετσι όπως φαίνεται από τ' Αποίκια. Η φωτογραφία είναι της Κορίνας (15-9-11 16.07)